In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player
Joomla! Slideshow

 

REGULAMIN W     INFO PRZED B  


INFO PO B1 

 


 

REGULAMIN STUDIA

 

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Każda osoba zapisująca się̨ na zabieg tatuażu zobowiązana jest do zapoznania się̨ z regulaminem.
 • Studio wykonuje zabiegi tylko osobom pełnoletnim.
 • Zabrania się przychodzić́ na zabieg w towarzystwie małoletnich dzieci.
 • Na zabieg należy przyjść́ z ważnym dowodem osobistym.
 • Przed zabiegiem osoba tatuowana jest zobowiązana podpisać́ oświadczenie.
 • Przed zabieg należy ogolić́ tatuowane strefy jeśli to konieczne. Ubranie nie powinno być́ zbyt ciasne w miejscach tatuowanych. W studiu może dojść́ do ubrudzenia barwnikiem, dlatego należy dobrać́ w ten dzień́ odpowiednią, wygodną odzież̇.
 • Zastrzegamy sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć, projektów i tatuaży.
 • W Studio obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek.

Przed zabiegiem

 Studio zapewnia sterylność wszytkich narzędzi używanych do zabiegów.

 1. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, odurzających i biorących leki przeciwzakrzepowe.
 2. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń́ grozi trwałą utrata zdrowia.          
 3. Studio umożliwia niezobowiązujące klienta konsultacje celem omówienia ewentualnego projektu, odpowiedzi na nurtujące klienta pytania dotyczące wykonania tatuażu.
 4. Ceny w studiu ustalane są̨ indywidualnie. Wycena dokonywana jest na podstawie powierzchni tatuażu, szczegółu lub w przypadku dużych tatuaży na podstawie ilości całodziennych sesji poświęconych na jego wykonanie.
 5. Cena tatuażu umawianego co najmniej 6 miesięcy wcześniej, może ulec zmianie.
 6. Studio udziela wszystkich informacji na temat gojenia i pielęgnacji wykonanego tatuażu
 7. Rezerwacja terminu na wykonanie tatuażu może zostać́ dokonana osobiście lub mailowo . Po ustaleniu terminu sesji klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki, koszt tatuażu po jego wykonaniu uwzględnia się wpłacony uprzednio zadatek. Wpłata zadatku jest równoznaczna z Akceptacją Regulaminu.
 8. Dopuszczalna forma płatności w studiu to gotówka.
 9. Wysokość́ zaliczki to 50 zł w przypadku małych tatuaży, większych od 100-200zł za rezerwację całodziennej sesji.
 10. Zaliczka jest zwrotna do 1 miesiąca przed zabiegiem w przypadku całkowitej rezygnacji z terminu rezerwowanego z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku rezerwacji miesiąc wcześniej, zaliczkę̨ można odzyskać́ do tygodnia przed terminem.
 11. Klient nie odpowiadający na kilkukrotne prośby o potwierdzenie projektu lub terminu, zostaje automatycznie wykreślony z listy bez możliwości zwrotu zaliczki.
 12. Osoba posiadająca rezerwację całej sesji, rezygnująca w trakcie zabiegu z rożnych przyczyn jest zobowiązana do pokrycia ceny całej sesji.
 13. Klient ma prawo do zmiany terminu sesji, nie później niż̇ tydzień́ przed ustalonym terminem sesji. Nie przybycie w wyznaczonym terminie lub brak powiadomienia przynajmniej tydzień przed wykonaniem zabiegu jest jednoznaczne z utratą dokonanej opłaty.
 14. W przypadku dużych tatuaży klient ma prawo do całkowitej zmiany koncepcji projektu, minimalnie 2-3 tygodnie przed zabiegiem.
 15. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zabiegu po uprzednim poinformowaniu klienta bez podawania przyczyn.
 16. Tatuatorzy zastrzegają̨ sobie prawo do odmowy wykonania tatuażu bez podania przyczyny, co wiąże się̨ ze zwrotem zadatku.
 17. Voucher ważny jest przez 3 miesiące od dnia zakupu potwierdzonego dowodem sprzedaży i jest on przypisany do konkretnej osoby. Istniej możliwosć zamiany osoby przypisanej do Vouchera po wcześniejszym poinformowaniu i ustaleniu tego w Studio.
 18. Po zakupie Vouchera osoba przypisana do niego zobowiazana jest do wcześniejszego ustalenia projektu oraz zarezerwowania terminu.
 19. W przypadku braku kontaktu/informacji o terminie realizacji Vouchera przez klienta w terminie 3 miesiący od dnia zakupu traci on swoją ważność i nie podlega zwrotowi gotówki.
 20. W studiu  nie wykonuje się̨ kopii tatuaży wykonanych przez innych tatuatorów, a grafiki z internatu mogą̨  posłużyć́ jedynie za źródło inspiracji przy tworzeniu autorskiego projektu.
 21. Przy większej ilości sesji poświęconych na dany tatuaż̇,  każdy kolejny zapis oznacza kontynuację oraz przejście zadatku na kolejny termin.
 22. Studio zapewnia pełną informację o technice wykonywania zabiegu i zasadzie jego działania, oraz zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu z przyczyn medycznych.

Po zabiegu

 1. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu. Poprawki wynikające z konieczności dopracowania tatuażu po jego wygojeniu się̨ wykonywane są̨ za opłatą samych igieł 10-40zł w przypadku małego tatuażu. W przypadku dużych tatuaży cena ustalana jest indywidualnie. Poprawki wynikające z zaniedbania w pielęgnacji są̨ za opłatą od połowy poprzedniej ceny wzwyż, w zależności od dokonanych przez klienta uszkodzeń.
 2. O konieczności poprawki klient ma obowiązek poinformować́ ok miesiąca po zagojeniu. Później defekt może być́ uznany za wynik zaniedbania.
 3. Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się̨ barwników na ciele, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się̨ ciała. Dodatkowa sesja w przypadku nie przyjęcia się̨ barwnika jest odpłatna.

 


 

Apertura de cuenta bet365.es